Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 105 psl.

siduko

siduko „sybetop (Siebtopf) – košiamas puodas“ E 353 nom. sg. fem. (dėl jo reikšmės žr. dar Būga RR II 209) = pr. *zidukɔ̄, t. y. *zidukā yra matyt iš (subst.) pr. *„žiedinys, lipdinys (iš molio)“ – sufikso *-uk- vedinys iš verb. pr. *zid- „žiesti, lipdyti (iš molio)“ < balt. *źid-/*źeid- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. seydis); plg., pvz., lie. verb. skid- (skìsti) „kedėti“ (LKŽ XII 951t.) subst. skid-ùk-as „skidulys (suskidęs drabužis)“ (LKŽ XII 865), žr. Skardžius ŽD 137.
Su pr. *zidukā „košiamas puodas“ giminiuojasi lie. dial. židuika (židuikas) „Milchtopf“ (plg. Būga l. c., Skardžius APh VI 132, Endzelīns SV 247, Fraenkel LEW 1305) – perdirbinys iš *židuka (*židukas) „t. p.“ (žr. Skardžius l. c.).
Hipotezė, kad pr. (E) siduko esąs pr. *sītukā < lenk. *sitъko (Trautmann AS 426 ir liter., Milewski Gl. Occ. XVIII 32, plg. Levin SE 105), yra nepatikimà (žr. ypač Endzelīns l. c., Fraenkel l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 114; Smoczyński DL 77tt., SEJL 783.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.