Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 108 psl.

silkasdrȗb’

silkasdrȗb’ „sydenslewir (Seidenschleier) – šilko apdangalas“ E 484, taisomas į *silkasdrimbis, kuris yra pr. *silkas „šilko“ (gen. sg. masc.) ir pr. *drimbis „apdangalas“ (nom. sg. masc.; žr. drimbis).
Pr. (E 484) *silkas „šilko“ (gen. sg. masc.) suponuoja lytį (o-kamienę, nom. sg. masc.) pr. *silks < *silkas „šilkas“. Manoma, kad pr. *silkas bei kurš. *silkas „t. p.“ (> lie. žem. sil̃kas „t. p.“ LKŽ XII 546t.) atėję per lie. šil̃kas „t. p.“ iš s. rus. шьлкъ „t. p.“ (Trautmann AS Būga RR II 652, Skardžius TiŽ VII 215, Endzelīns SV 247, Vasmer ESRJ IV 423t., Fraenkel LEW 983t.). Tiksliau sakant, čia bus buvę taip: pr.-kurš. *silkas „šilkas“ atsirado iš senesnio *śilkas „t. p.“ (plg. Būga l. c.), kuris iš (pra)lie. *śilkas „t. p.“ (> šil̃kas „t. p.“), o šis – iš ryt. sl. *šьlkъ „t. p.“ (> s. rus. шьлкъ „t. p.“); plg. s. v. salmis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 68t.; Matzenauer BKAS 114t.; Stundžia BSI XVIII 199.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.