Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 112 psl.

singuris

singuris „stegelicz (Stieglitz) – dagilis“ E 734 nom. sg. masc. = pr. *zingurīs, kuris slypi ir tikriniuose žodžiuose: vv. Singurbrast (Gld. – 1343 m., Gerullis ON 157) „dagilio brasta“ (dėl –brast „brasta“ žr. brast), Singoren (Semb. – 1299 m., Gerullis l. c.), avd. Singor (Gerullis l. c., Trautmann PN 92). Matyt bus buvusi ir lytis pr. dial. (gld.) *zigurīs „dagilis“ (žr. Būga RR III 126).
Pr. *zingurīs „dagilis“ buvo mėgintas sieti su la. žĩguris „žvirblis“ – Fick GGA 1874, p. 1248, Berneker PS 320, Trautmann AS 427, Endzelīns SV 248 („ar neskaidru ž-“; dėl šio la. žodžio žr. ME IV 813). Be to, yra ir lytis la. dial. žigurs žvirblis“ (ME IV 809), plg. minėtą pr. dial. *zigurīs „dagilis“.
Pr. *zingurīs/*zigurīs „dagilis ir la. žĭguris/žigurs „žvirblis“ yra sufikso *-ur- vediniai galbūt iš onomatopėjos (dagilio resp. žvirblio balso pamėgdžiojimo), paveiktõs kažkokių žodžių. Plg. Urbutis Blt XIX 164.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 17; Hinze LgB V–VI 158t.; Matzenauer BKAS 115.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.