Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 115–116 psl.

syrne

syrne „korn (Korn)“ E 278 nom. sg. fem. = pr. *zirnē. Jo baltiškieji (ir tolimesnieji) giminaičiai (žr. toliau) yra seniai žinomi (žr., pvz., Berneker PS 320, Trautmann AS 427, Trautmann BSW 372, ME IV 729, Endzelīns SV 248, Vasmer ESRJ II 95t., Fraenkel LEW 1314, Pokorny IEW I 390–391), tačiau jų visų (baltiškųjų) etimologijos 116 pagrindinė (pradinė) problema – jų daryba iki šiol nebuvo analizuota.
Manyčiau, kad pr. (E 278) syrne „korn (Korn)“, kaip ir vok. (E 278) korn, buvo „grūdas“ bei (sg. collect.) „grūdai“ = pr. *zirnē „grūdas; grūdai“, kuris greičiausiai vietoj senesnio pr.*zirnā „t. p.“ (plg., pvz., s. v. v. berse, sarke) < subst. (o-kamienis, nom.-acc. pl. neutr.) balt.-sl. *źirnā „grūdai“ greta (o-kamienės lyties nom.-acc. sg. neutr.) balt.-sl. *źirnan „grūdas“ (> ček. zrno „t. p.“ ir kt.). Iš šio subst. (neutr.) balt.(-sl.) *źirnan „grūdas“ – fleksijos vedinys ryt. balt. adj. *źirnja- „grūdinis“ subst. *źirnja- „žirnis“ (> lie. žìrnis „t. p.“ = la. zir̃nis „t. p.“), plg., pvz., subst. lie. arklỹs darybą (iš adj.), žr. Skardžius ŽD 62). Pastaba: prūsams „žirnis“ buvo *kekers (žr. keckers).
Balt.-sl. źīrnan „grūdas“ < ide. dial. *ǵr̥̄nom „t. p.“ > go. kaurn „t. p.“, lo. grānum „t. p.“ ir kt. (žr. Pokorny l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 553; Lehmann GED 216t.; Matasović EDPC 166t.; Matzenauer BKAS 115; Orel HGE 225; Smoczyński SEJL 788; Vaan EDL 271; Witczak ABSl XXV 13.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 184.


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.