Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 139 psl.

biātwei

biātwei „foͤrchten (fürchten) – bijoti“ III 2710 [239], III 291 [2316], III 2912 [2325], III 312 [257], III 3111 [2515], III 3120 [2523], III 338 [271], III 3319 [279], III 3510 [2720], III 372 [2731], biātwi „t. p.“ III 393 [2912] inf.; bia „foͤrchten (sie fürchten) – (jie) bijo“ III 858 [5330] (su acc.) praes. 3 pl. Pr. *bij-ā-tvei (resp. *bij-ā) : lie. bij-ó-ti(s), la. bij-â-t(iês) „t. p.“, bî-tiês „t. p.“, taip pat (apofoniškai) pr. (causat.) po-bai-int (žr. pobaiint), lie. bai-dýti „scheu-chen“, la. baĩ-dît „t. p.“, s. sl. boj-ati sę „bijoti(s)“, s. ind. bháy-ate „jis bijo“, bhītáḥ „bijąs, išsigandęs“. Taigi turime balt.-sl.-indoiran. šaknį < ide. *bhī- (ir apofon. variantai), kurio refleksai kitose ide. kalbose nėra labai aiškūs. Žr. Trautmann AS 311, BSW 24, Vasmer ESRJ I 204, Pokorny IEW I 161t., Toporov PJ I 219tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 3; Derksen EDSIL 50; ESSJ II 161tt.; Matzenauer BKAS 27; Mayrhofer EWA II 245t.; Orel HGE 45; Smoczyński Klb XLVIII (2) 14t., HL 13, SEJL 59t.; Vaan EDL 229.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.