Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 119 psl.

skellānts

skellānts „schuldig – skolingas (esantis skolingas); kaltas (esantis kaltas)“ III 6518 [4323] (= kalti „kaltì“ VE 276 nom. pl. masc.), schuͤldig (schuldig) – t. p.“ III 919 [5724; žr. PKP II 181, išn. 461] (= skelat „skolingi esate“ VE 397), skellants „schuldig – t. p.“ III 6719 [4510] (= kaltas „kal̃tas“ VE 287–8 nom. sg.), schkellānts „t. p.“ III 4116–17 [316] (= kaltas „kal̃tas“ VE 1516) partic. praes. act. (= adj.) nom. sg. masc.; nom. pl. (masc.) skellāntei „schuldig – skolingi, kaltì“ III 377 [2735] (= kalti „kaltì“ VE 1313), skellāntai „t. p.“ III 8716 [5521] (= kalti „kaltì“ VE 3714). Pastaba: manyti, kad (III 919) skellānts esanti nom. pl. lytis (iš *skelantes „skolingi, kaltì“ Endzelīns FBR LII 51, plg. ir PKP II 181, išn. 461), nėra jokio reikalo, kadangi čia (III 919) yra paraidinio vertimo (iš vok. schuldig) klaida (žr. Trautmann AS 428); šio pr. žodžio nom. pl. (masc.) lytys (žr. anksčiau) yra aiškiai inovacinės (t. y. o-kamienės, o ne K-kamienės).
Turime partic. praes. act. (nom. sg. masc., K-kamieno) pr. (III) *skelānts „esantis skolingas, kal̃tas“ [su *-t-, įsivestu iš kitų (ne nom. sg.) formų; be to, plg., pvz., lie. dial. (akme)-ñts „(akme)-ñs“ (gen. sg.), žr. s. v. abskande] < pr. *skelãns „t. p.“ (su kirčiuotu cirkumfleksiniu *-an-) iš lyties verb. praes. pr. *skela- „yra skolingas, kaltas“ su inf. *skel-ētvei „būti skolingam, kaltam“ [*-ē- > (III) *-ī-] = lie. inf. skel-ė́ti „būti skolingam“ su praes. skẽla- (ir senesnės lytys skẽli-, skẽlia-) „ yra skolingas“ (žr. LKŽ XII 797t.). Dėl šio verb. balt. (dial.) *skelē- „būti skolingam“ etimologijos žr. s. v. poskulīt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Kaukienė, Jakulis Blt XLII (1) 31tt.; Lehmann GED 313t.; Matzenauer BKAS 117; Orel HGE 332; Rix LIV 552; Smoczyński LAV 341t., SEJL 557.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 185.


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.