Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 121 psl.

scibinis

scibinis „sletebeyn (Balken, die den Sitz des Schlittens mit den Kufen verbinden) – stipinas (rogių)“ E 310 taisomas į stibinis, kuris yra turbūt o-kamienis pr.*stibinis < *stibinas „t. p.“ – sufikso *-ina- vedinys iš subst. ( verb.) ar tiesiog iš verb. balt. *stib-/*steib- „kietėti, kietinti“ (plg. Trautmann BSW 287, Pokorny IEW I 1015). Žr. dar Endzelīns SV 256, Vasmer ESRJ III 750, Fraenkel LEW 903t. (s. v. stíebas ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 123; Smoczyński SEJL 603.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.