Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 125 psl.

scrundos

scrundos „schere (Schere) – žirklės“ E 558 ir scrundus „t. p.“ E 469 (su -us turbūt vietoj *-os, žr. Endzelīns FBR XIV 75) yra matyt pr. (nom. pl. fem.) *skrundɔ̄s „t. p.“, t. y. *skrundās „t. p.“, bet jam ir dabar tinka žodžiai „bez gluži drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 250, plg. Fraenkel LEW 814 s. v. skránda).
Esu linkęs spėti, kad pr. *skrundās „žirklės“ (pl. tantum) yra iš subst. (nomen instrumenti) *„tai, kas pjauna ir pan.< subst. (nomen actionis) pr. *skrundā „pjovimas ir pan.“ – sufikso *-und- (plg. lie. dial. lij-unda „tam tikras lijimas“ Skardžius ŽD 102) vedinys iš verb. pr. *skr-/*sker- „pjauti ir pan.“ (plg. verb. lie. skr-ę̃sti: sker̃-sti Fraenkel LEW 816 s. v. skrę̃sti)< verb. balt. *sker- (ir pan.) „pjauti, (at)skirti ir pan.“ (dėl jo žr. s. v. sturdis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Dini FsHasiuk 131tt.; Matzenauer BKAS 118t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.