Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 135 psl.

smunents

smunents „Mensch – žmogus“ III 4312 [3122] (= ßmogus VE 1613), III 10110 [6318–19] (= ßmogui VE 4814–15), III 10118 [6325] (= ßmogus VE 4821–22), III 1093 [6733] (= ßmogus VE 482), smūnets (sk. smūnēts = smūnents) „t. p.“ III 6319 [435] (= ßmogus VE 266) nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) smunentin „Menschen – žmogų“ III 10116–17 [6324] (= ßmogaus VE 4820–21), III 10522 [674] (= ßmogu „žmogų“ VE 519), smunentien „t. p.“ III 4314 [3124] (= ßmogu „žmogų“ VE 1615); acc. pl. (masc.) smunentins „Menschen – žmones“ III 535 [377] (= ßmonemus „žmonėms“ VE 213), III 9114 [5729] (= ßmones VE 3913 acc. pl. fem.), III 9512 [5934] (= ßmonems VE 4110 dat. pl.), III 9516 [613] (= ßmonemus VE 4112–13).
Čia turime subst. (i-kamienį masc., nom. sg.) pr. (III) *zmūnents „žmogus“ < pr. *zmūnentis „t. p.“ ir (pvz. acc. sg.) pr. *zmūnentin „žmogų“. Jis bus atsiradę iš senesnio subst. (K-kamienio neutr., nom.-acc. sg.) pr. *zmānen „žmogus“ (su –en < *-ent) greta jo lyties (ne nom.-acc. sg.) pr. *zmānent- „t. p.“.
Šis subst. (neutr.) yra matyt iš subst. (neutr.) vak. balt. *źmānen/*źmānent-žmogelis“ – sufikso *-ent- vedinys iš subst. (K-kamienio masc.) balt. *źmān- „žmogus“ (dėl jo žr. s. v. smoy), plg. subst. (neutr.) sl. *agnen/*agnent- „ėriukas, ėrelis“ etimologiją (Vasmer ESRJ IV 544t.). Plg. Endzelīns SV 53, Stang Vergl. Gr. 227, Schmalstieg SP 290.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.