Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 142–143 psl.

Birdaw

Birdaw ež. (Gerullis ON 21). Atsargiai galima atstatyti *birdavan (nom. sg. neutr., kaip assaran) ir jį laikyti sufikso -ava- vediniu [subst. – turbūt iš adj. neutr., plg. lie. lapãvas „lapinis (medžio lapo spalvõs)“ ir kt., žr. Skardžius ŽD 379tt.] iš nomen (ar verbum) pr. *bird-, kuris mėginamas sieti su lie. bird-à „skystas purvas ant kelio“ bei la. bird-a „dulksna (rieselnder Staubregen), smulkus snigimas (feiner Schnee)“ (Gerullis ON 21, Fraenkel LEW 40) ir, toliau, – su lie. bird-énti, bir-énti, bìr-ti = la. bir̃-t (Fraenkel l. c.) bei bìr-d-inti „daryti, kad birtų“, la. bir̃-d-inât „t. p.“. Šį pr. vietovardį Būga siejo tik su lie. birdà (žr. anksčiau) ir lenk. bardlić „purvinti“, s. rus. бьрние „molis, purvas“ < *bьrd-nije (Būga RR I 305; plg. Vasmer ESRJ I 212 s. v. брение). Pr. Birdaw kilmę 143 dar kitaip aiškina Walde-Pokorny WIS II 201, Pokorny IEW I 164. Atrodo, kad tame pr. *bird- ir pan. slypi greičiausiai verb. balt. *bir-/*ber- „smarkiai judėti, kunkuliuoti“, dėl kurio žr. s. v. aubirgo, Bartha.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.