Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 137–138 psl.

snaygis

snaygis „sne (Schnee) – sniegas“ E 55 nom. sg. masc. = pr. 138 *snaigis < *snaigas. Manau, kad lytys schneko „schne (Schnee) – t. p.“ GrG 44, sneko „ßnee (Schnee) – t. p.“ GrA 64, „nix – t. p.“ GrF 63 atspindi pr. (Gr) *snaigus „t. p.“ = *snaigus < *snaigas „t. p.“ [plg. Dewus „Dievas“ (GrA 1, GrF 1), plg. s. v. v. asmus, auwerus, gandams] su diftongu pr. *-ai-, dėl monoftongo vok.ē (Schn-ee) perdirbtu į (Gr) –ē- .
Pr. *snaigas „sniegas“ < balt.-sl. *snaigas „t. p.“ > s. sl. sněgъ „t. p.“ ir kt. Ryt. balt. *snaigas „t. p.“, veikiamas lyties verb. *sneig- (> lie. sniẽg-a „es schneit“ ir pan.), buvo perdirbtas į ryt. balt. *sneigas „sniegas“ > lie. sniẽgas = la. snìegs, plg. Fraenkel LEW 853 ir liter.
Subst. (masc.) balt.-sl. *snaigas „sniegas“ < (nomen actionis) „snigimas“ (iš pradžių – baritonas, plg. Illič-Svityč IA 117t.) – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *sneig-/*snig- „snigti“ (> lie. sniẽg-a/snìg-ti ir kt.) < ide. *sneigh-/*snigh- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 974). Plg. seną darybos tipą, pvz.: subst (masc.) gr. φόρος „duoklė“ (baritonas) < (nomen actionis) „(at)nešimas“ verb. φέρ-ω „nešu“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 457; Lehmann GED 316; Matasović EDPC 349; Mayrhofer EWA II 772; Orel HGE 355, 358; Rix LIV 573; Smoczyński SEJL 581; Vaan EDL 409t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.