Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 139 psl.

soanxti

soanxti „vuncke (Funken) – kibirkštis“ E 35 nom. sg. fem. taisomas į *spanxti „t. p.“ (Trautmann AS 433, Endzelīns SV 252 ir liter., Fraenkel LEW 871) = pr. *spɔ̄nkstī, t. y. *spānkstī (su cirkumfleksiniu *-ān-) < *spañg-stī „t. p.“ – sufikso *-stī (čia dėl * žr. s. v. kexti) vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *speng-/*sping- „žibėti, spindėti“ < balt. *speng-/*sping- „t. p.“ > lie. sping-ė́ti „t. p.“ ir pan.; toliau žr. Fraenkel l. c. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 1120; Mažiulis Blt XXVII (2) 58.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.