Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 139 psl.

Soben

Soben ež. (dk., 1352 m., Gerullis ON 167) yra matyt pr. *Sav- (tokios šaknies hidronimas), kurį kildinu iš appell. (verb.) balt. *sav-/*sū- „tekėti, lietis“ < *seu-/*sū- „t. p.“ < ide. seu-/*sū- „t. p.“ (dėl jo žr. resp. plg. Pokorny IEW I 912t.). Žr. suge.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.