Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 140–141 psl.

sosto

sosto „bank (Bank) – suolas“ E 218 nom. sg. fem. = pr. *sɔ̄stɔ̄, t. y. *sāstā < subst. (fem.) balt. dial. *sāstā „sėdėjimo vieta“ (> lie. dial. sósta „sėdėjimo vieta, sėdynė, sostas“ LKŽ XIII 300), greta jo bus buvęs subst. (turbūt neutr.) balt. dial. *sāstan „t. p.“ (> lie. sóstas „sėdėjimo vieta, sėdynė, sostas“ LKŽ XIII 300).
Subst. (neutr./fem.) balt. dial. *sāstan/*sāstā „sėdėjimo vieta“ < *„sėdėjimas“ yra gal iš adj. (neutr./fem.) balt. dial. *sāsta-/*sāstā- „sė́dimas/sėdimà“ (plg. s. v. lasto), o šis – sufikso *-ta-/*-tā- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *sēd-/(inf.) *sēd-ē- „sėdėti“ > lie. sėd-ė́ti „t. p.“, la sêd-êt „t. p.“, pr. *sēd-ētvei „t. p.“(žr. s. v. sindats). Plg. Būga (RR II 389, 392, 420), 141 kuris lie. sóstas darybiškai sieja su verb. lie. sė́džiu (sėdė́ti).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 366; Smoczyński SEJL 584.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.