Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 143–144 psl.

sparts

sparts „mechtig (mächtig) – stiprus“ III 8710 [5517] (= silings „stiprus“ VE 379) adj. nom. sg. masc.; adv. sparts „sehr – labai, stipriai“ III 1075 [6714] (= labai „sehr“ VE 5118) adv. (= adj. nom.-acc. sg. neutr.) pr. *spartă „t. p.“ + *-s (plg. s. v. etkūmps).
Turime adj. (o/ā-kamienį) pr. *sparta- „stiprus“ < *„greitas, spartus“ < adj. balt. dial. *sparta- (*spartā-) „greitas, spartus“ [ subst. (fem.) lie. spartà „greitumas, spartumas“ LKŽ XIII 334], kuris – sufikso *-ta- (*-tā-) vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *sper-/*spir- „energingai (greitai) veikti – spirti ir pan.“ (> la. sper̂-t „spirti“, lie. spìr-ti „t. p.“) 144 = sl. *(s)per-/*(s)pir- „t. p.“ (Trautmann BSW 275t.) < ide. *sp(h)er- „t. p.“ [dėl jo žr. Pokorny IEW I 992t. s. v. l. sp(h)er-].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 121; Urbutis Blt XXIX (2) 172tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.