Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 145 psl.

sperglawanag

sperglawanag „sperwer (Sperber) – paukštvanagis“ E 714 taisytinas į *sperglawanagis (žr., pvz., Trautmann AS 434, Endzelīns SV 253, Fraenkel LEW 886), kuris sandu spergla- siejamas su spurglis „žvirblis“ (žr.), manant, kad jų segmentai -er- ir -ur- santykiuoja apofoniškai (Trautmann l. c., Būga RR II 129, plg. Fraenkel l. c.) ir kad suponuotinas pr. subst. *sperglas „žvirblis“ < *„šokinėjantis paukštis“ verb. *sperg- „šok(inė)ti“ (Būga l. c.).
Tačiau atrodo, kad (E 714) sperglawanag segmentas sper- dėl vok. (E 714) sper- (sperwer) yra parašytas (klaidingai) vietoj *spur- (plg. Endzelīns SV 253). Taigi E originale matyt *spurglawanagis = pr. *spurglavanagis „paukštvanagis“ < *spurglavanagas „t. p.“ [o-kamienis (plg., pvz., lie. dial. kir̃va-kotas) ar i̯o-kamienis], kuris yra pr. *spurgla- „žvirblis“ (žr. spurg-lis [spurglis]) + *vanagas „vanagas“ (žr. s. v. gertoanax).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 18, 19; Hinze LgB IV 190; Larsson NCOP 51; Lašinytė Blt XLII (2) 249; Stundžia BSI XVIII 195.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.