Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 156–157 psl.

steege

steege „schewer (Scheuer) – daržinė“ E 235 nom. sg. fem. = pr. *stēgē yra iš „apdengimas“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *stēg-/*steg- „dengti“ (plg., pvz., subst. lie. kū̃lė „kūlimas“ darybą – Skardžius ŽD 71) balt. *steg- „t. p.“ (čia dėl 157 *-e- pr. *-ē-/*-e- plg. s. v. grobis) < ide. *(s)teg- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1013t.). Žr. dar s. v. stogis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 124.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.