Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 159 psl.

strambo

strambo „stuppel (Stoppel) – ražiena“ E 274 nom. sg. fem. = pr. *strambɔ̄, t. y. *strambā (su *-m- matyt iš *-n-). Siejamas su la. strùobs „Halm Rohr“ (< *stramba- su *-m- < *-n-), strìebs „Binse“ (< *stremba- su *-m- < *-n-) ir kt. (Trautmann AS 439, Endzelīns SV 257, Fraenkel LEW 918 s. v. stramblỹs), be to, su lie. stram̃pas „stuobrys“ ir kt. (Fraenkel l. c.), ir jiems visiems suponuojamas verb. ide. dial. *stremb-/*stremp- „sustingti, sustirti, sukietėti“ (Pokorny IEW I 1025).
Taigi pr. (E) *strambā „ražiena“ kartu su la. *stramba- ir lie. stram̃pas gali būti iš (subst.) balt. dial. *strambā- (fem.) „tai, kas sukietėjęs ir pan.resp. *stramba-//*strampa- „t. p.“ (turbūt neutr.), o šie – iš adj. ā/o-kamienio (fem. resp. neutr.) *strambā-/*stramba-//*strampa- „sukietėjęs ir pan.“, laikytino fleksijos vediniu (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. (dial.) *stremb-//*stremp- (su *-m- < *-n-) „(su)kietėti ir pan.“ (implicite jį suponuoja ir Pokorny l. c.) resp. *strimb-//*strimp- „t. p.“ (> lie. dial. strim̃p-ti „šiaip taip gyvuoti, krutėti“ < „būti mažai judriam“ < *„būti sustingusiam, sukietėjusiam“).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 125; Orel HGE 380; Schmid Blt XXXIII (2) 204.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.