Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 163–164 psl.

stūrintickrōms

stūrintickrōms „eiueriger (eifriger) – rimtai (uoliai) teisingas“ III 3713 [293] (= stiprus zelotois VE 1318) taisomas į *stūrnitickrōms (Trautmann AS 440, Endzelīns SV 257) = pr. (III) *stūrnitikrōms nom. sg. masc., kuriame (dėl *tikrōms žr. tickrōmai) sandas *stūrni- (jo daryba nėra aiški, žr. Trautmann l. c., Endzelīns l. c.), man rodos, yra adv. pr. (III) *stūrni „rimtai (uoliai)“ vietoj senesnės lyties adv. pr. *stūrnai „t. p.“ (s. v. v. ainawīdai, ainawijdi), suponuojančios adj. (o/ā-kamienį) pr. *stūrna- „rimtas“ (su cirkumfleksiniu *-ūr-).
Adj. pr. *sturna- „rimtas (uolus)“ galėtų būti iš (adj.) pr. 164 *„standus, nelankstus ir pan.“ – sufikso *-na- vedinys iš verb. balt. *stur-/*stir-/*ster- „standėti ir pan.“ (> lie. stìr-ti ir kt., dėl medžiagos žr. Fraenkel LEW 910 s. v. stìrti ir kt.) < ide. *ster-/*stŗ- „t. p.“ (dėl jo plg. Pokorny IEW I 1022).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 60; Matzenauer BKAS 126.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.