Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 164–165 psl.

stwi

stwi „da – čia“ III 5116 [3531], III 6110 [4114], III 672 [4331] (= czia „čia“ VE 2712), III 7521 [4920] (= tenai VE 326), III 772 [4926] (= tenai VE 3211), III 8727 [5530], III 8912 [575] (= isch to VE 3811), III 10111 [6320] (= tada VE 4816–17), III 10117 [6325] (= potam „po to“ VE 4821), III 1074 [6714] (= iog „jog“ VE 5117) III 10721 [6726], III 11729 [7322], III 1191 [7326]; „čia (da)“ III 5312 [3713] (= tatai VE 219), III 8311 [5316]; „das – čia“ III 795 [5113], III 815 [5131]; „es – t. p.“ III 891 [5533], III 8918 [5710], III 1117 [6915]; „man – t. p.“ III 10119 [6326] 165 (= a dælto „o dėl to“ VE 4823). Turime adv. (resp. prtc.) pr. *stvi „ten; čia“ (gal buvo ir *stvei „t. p.“, plg. Berneker PS 204, Trautmann AS 441), dėl jo kilmės žr. s. v. isquendau (plg. dar s. v. quei; be to, plg. Mažiulis BS 135tt.). Endzelynas šį pr. *stvi labiau linkęs kildinti iš pr. *stvē (Endzelīns SV 258, žr. ir Stang Vergl. Gr. 286t.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.