Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 166 psl.

Sudowia

Sudowia „Sūduva“ (SRP I 51) bei Zudua „t. p.“ (SRP I 737) ir kitos XIII–XIV a. užrašymų dk. lytys atspindi šios vak. balt. (sūd.) žemės pavadinimo variantus sūd. *Sūdɔvɔ̄/*Sūd(u)vɔ̄ „t. p.“, t. y. *Sūdavā/*Sūd(u) „t. p.“, kurie matyt bus turėję vedinius sūd. *sūdavjai „sūduviai“/*sūduvjai „t. p.“ (plg. s. v. Galindo). Iš čia Būga (RR II 385, III 116t.) atstatė lie. Sūduvà/sūdùviai (gyvuosiuose balt. dialektuose nepaliudytos lytys). Iš dk. lyčių (terra) Sudorum/Suderland atstatyti sūd. *sūdai „sūduviai“ = (aplietuvintą) sūdai „t. p.“ (Būga RR III 117) nereikėtų: a) jos yra lo./vok. vediniai iš sūd. *Sūd(u) arba b) jos atspindi lytį sūd. *sūdjai „sūduviai“ < *sūdvjai „t. p.“ < *sūduvjai „t. p.“ [plg. la. (< kurš.) leitis „lietuvis“ < *leitvja- „t. p.“ < *leituvja- „t. p.“. Ptolemėjo (II a.) Σουδινοί „sūduviai“ yra matyt nebaltiškas vedinys iš sūd. *Sūd(u) „Sūduva“ (PKP I 19, išn. 79).
Manyčiau, kad sūd. *Sūdavā/*Sūd(u) „Sūduva“ < *Sūdavā/*Sūdvā „t. p.“ (plg. Mažiulis Blt III 40) yra iš upelės (dabar sunkiai beatsekamos) vardo *Sūd(a), o šis – iš appell. (subst.) balt. *sūd(a)vā- < adj. (fem.) *sūd(a)vā-, kuris suponuoja, galų gale, adj. (u1- resp. u2-kamienį) balt. *sūdu- [plg. s. v. *Jāt(u)] – fleksijos vedinį iš verb. balt. *sūd-; šis – formanto *-d- išplėstas verb. balt. *sū̆- (žr. s. v. suge).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.