Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 150 psl.

blusne

blusne „milcze (Milz) – blužnis“ E 127 = *bluznē nom. sg. fem.: lie. (dial.) blužnė (LKŽ I² 957), blužnìs (fem.), la. dial. bluzne, blužņa „blužnis“ (įprastinis – la. liêsa „t. p.“). Suponuoja balt. *bluzni- (i-kamienį), kuris, kaip toks, yra specifinis baltų žodis. Jo tolimesnė kilmė nėra aiški. Pagal seniai žinomą hipotezę, pagerintą ypač Vaillant’o (žr. VJa 1960, Nr. 6, p. 66t.), išeitų, kad: balt. *bluźni- < *bulźni- < *bl̥źni- < ide. *spl̥gh(e)n- „blužnis“ > av. spərəzan- „t. p.“, sl. *spl̥źen- > *silźen- ( *sъle-zen- > serb.-chorv. slezèna „blužnis“ ir kt.) ir kt. (plačiau žr. Toporov PJ I 237 ir liter.). Nors ši hipotezė ir verta dėmesio, tačiau iki šiol ji dar nėra tinkamai išaiškinusi suponuojamosios raidõs ide. *spl̥gh(e)n- balt. *bluźni- visų fonetinių aspektų. Balt. *bluźni- panašia kilme netikėjo Būga RR II 553, ir kitiems ji nėra labai aiški, žr., pvz., Trautmann BSW 256, Vasmer ESRJ III 594t. ir liter., Fraenkel LEW 52 ir liter., Pokorny IEW I 987, Frisk GEW II 770.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 67.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.