Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 167 psl.

sunaybis

sunaybis „bruderkint (Bruderkind) – sūnėnas (brolėnas)“ E 175 nom. sg. masc. [raidė -y- žymi matyt epentezinį *-i-, (plg. girnoywis, žr.), o raidė -b- – *-v- (= *-u-), žr. Endzelīns SV 258] = pr. *sūnavīs (plg. s. sl. synovь „t. p.“) – sufikso *-av- (plg. s. v. gabawo) vedinys iš subst. pr. *sūnu- „sūnus“ (žr. soūns). Hipotezė, kad pr. žodis E 175 esąs lenk. synowiec „brolėnas“ perdirbinys (Trautmann AS 441, Fraenkel LEW 941 ir liter.), nėra patikimà (žr. ir Endzelīns l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 127.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.