Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 167–168 psl.

sūndan

sūndan „straff (Strafe) – bausmę“ III 559 [3728] (= karone 168 „t. p.“ VE 225), sūndin „straffe (Strafe) – t. p.“ III 8927 [5716] acc. sg. masc.; gen. sg. masc. sūndis „straffe (Strafe) – bausmė̃s“ III 915 [5720] (= karoghima „bausmė̃s“ VE 394).
Reikia atstatyti nom. sg. masc. formą (o-kamienę) pr. *sūnds „bausmė“ (su cirkumfleksiniu *-ūn-) < *sūndas „t. p.“ < lenk. sąd „Gericht“ (Trautmann AS 441, Endzelīns SV 259. Žr. dar sn̄ndintwti.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.