Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 168 psl.

sunis

sunis „hunt (Hund) – šuo“ E 703 nom. sg. masc. = pr. *sunis [i-kamienė lytis, plg. lie. dial. (nom. sg. masc.) šunìs/šùnis „šuo“ (LKŽ XV 363) bei la. suns „t. p.“]. Lytis songos „hundt (Hund) – šuo“ GrG8, GrA 42, „canis – t. p.“ GrF 42 atspindi matyt (i-kamienę ) i̯o-kamienę lytį pr. dial. *sunʹa- „t. p.“ [plg., pvz., lie. dial. (gen. sg. masc.) šùnio = la. suņa)], plg. Endzelīns SV 259 (ir liter.).
Pr. (E) *sunis „šuo“ (i-kamienis) yra morfologinė inovacija – vietoj senovinio pr. * (nom. sg.)/*sun- „šuo“ (K-kamienio), suponuojančio (K-kamienį) balt. *śvōn/*śun- „t. p.“ (> lie. šuõ/šun- „t. p.“; čia dėl balt. *-ōn žr. Mažiulis BS 61–73) < ide. * ḱu̯ōn/*ḱun- „t. p.“ (žr., pvz., Pokorny IEW I 632t.) < *ku̯ōn/*kun- „t. p.“

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 179; Beekes EDG 811; Chramov ABSl XXVIII 109; Kloekhorst EDHIL 505t.; Lehmann GED 195; Matasović EDPC 181; Matzenauer BKAS 127t.; Mayrhofer EWA II 674t.; Orel HGE 193; Smoczyński SEJL 652; Vaan EDL 87.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.