Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 171–172 psl.

swais

swais „sein – savas“ III 5120 [3534] nom. sg. masc. (pron.); nom. sg. fem. swaia „seine – savà“ III 852 [5325]; gen. sg. fem. swaias „seiner – savõs“ III 11521 [7131]; dat. sg. (masc. resp. neutr.) swaiasmu „seinem – savam“ III 4318 [3127], III 4921 [3518], III 10123 [6329], swaiāsmu „t. p.“ III 273 [233], III 3112 [2516], III 3912–13 [2920–21], III 4317 [3126], III 473 [3321], III 5119 [3533], III 593–4 [3927–28], III 7310 [4730], III 876 [5514], III 10721 [6727] (fem. reikšme), (fem.) swaiai „seiner – savai“ III 1152 [7116]; acc. sg. swaian „seinen – savą“ I 712 [527], „sein – savą“ III 2913 [2325], III 333 [2526], III 3312 [274], III 373 [2732], „seinen – t. p.“ III 4121 [3110], „jhren (ihren, seinen) – t. p.“ III 4713 [3329], „seinen – t. p.“ III 4921 [3517], „seine – t. p.“ III 511 [3520], „sein – t. p.“ III 5115 [3531], „seinen“ III 6918 [4528], „sein – t. p.“ III 7720 [515], III 831–2 [539–10], „seiner – t. p.“ III 839 [5315], „sein – t. p.“ III 854 [5326], „seine – t. p.“ III 858 [5330], III 937 [5910], „seiner – t. p.“ III 978 [6117], „jr (ihr) – t. p.“ III 9711 [6121], „sein – t. p.“ III 9720 [6128], „seinen – t. p.“ III 9914 [635], III 10122 [6328], „sein – t. p.“ III 10317 [6510], „seinen – t. p.“ III 10919 [699], III 1157 [7120], III 12917 [7923], „seiner – t. p.“ III 12919 [7925], „sein – t. p.“, III 13314–15 [8119], III 13317 [8121], swian (sk.: swaian) „jre (ihre) – t. p.“ III 10315 [658], swaain (sk.: swaian) „jren (ihren) – t. p.“ III 10320 [6512], swaiau (sk.: swaian) „sein – t. p.“ III 10316 [659], swaien „seinen – t. p.“ II 712 [1126]; dat. pl. swāimans „jren (ihren) – saviems“ III 8713 [5520], swaimans 172 „seynen (seinen) – t. p.“ I 136 [720–21], I 1314 [725], „seinen – t. p.“ III 753 [497], „jren (ihren) – t. p.“ III 10325 [6516], swaymans „seynen (seinen) – t. p.“ II 136 [1322], II 1314 [1326]; acc. pl. (masc. resp. fem.) swaians „seynen (seinen) – savus“ I 1110 [713], „seinen – t. p.“ III 4513 [388], „jre (ihre) – t. p.“ III 10315 [658], „seine – t. p.“ III 1175 [735], swayiens „seynen (seinen) – t. p.“ II 1111 [1312]; [1312]; swaieis frazėje sen wissan swaieis (sk.: swaiens?) „mit allen den seinen – su vissais savais“ III 11915–16 [751] (= su wissu jo ßmoniu pulku „su visu jo žmonių pulku“ VE 5822). Be to, lie. savo resp. jo reikšme žodžio pr. swais forma gen. sg.: swaise „seiner – savo (jo)“ III 10113 [6321], „seines – t. p.“ III 10323 [6515], „seiner – t. p.“ III 1099 [693], swaisei „seines – t. p.“ III 8718 [5523], III 893 [5535], III 9312 [5914].
Turime pron. poss. pr. *svaja-/*svajā- „savas/sava“ (: sl.*svojь/*svoja „t. p.“), dėl kurio žr. Endzelīns SV 90t., Stang Vergl. Gr. 239, Rosinas 172t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 335; Orel HGE 396; RosinasSM 213, 251tt.; Smoczyński LgB I 150t., 152tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.