Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 172 psl.

sweykis

sweykis „pflugpfert (Pflugpferd) – arklys (ariaminis)“ E 432, kurio kilmės ligšiolinė hipotezė (Trautmann AS 443, Endzelīns SV 260 ir liter.), yra labai nepatikimà (plg. ir Endzelīns l. c., žr. Eckert Blt XXX 56).
Manau, kad pr. žodis E 432 yra subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *sveikīs „(žem.) ašvienis“ < *asveikīs „t. p.“ (plg. wyse, žr.) < adj. (i̯o-kamienis) „priklausantis kumelei (ašvai)“ – sufikso *-eik- (plg. s. v. sweikis) vedinys iš subst. pr. *asvā „kumelė (ašva)“ < balt. *aśvā „t. p.“. Panašiõs darybos (tik su kitu sufiksu) yra subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) lie. žem. ašv-íenis „arklys (darbinis)“ < adj. (i̯o-kamienis) < „priklausantis kumelei (ašvai)“ (plg. Skardžius ŽD 289) – sufikso vedinys iš subst. lie. ašvà „kumelė“ (žr. Skardžius ŽD 289, 568). Dėl balt. *aśvā „kumelė“ (> s. lie. ašvà „t. p.“) žr. s. v. aswinan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 56t.; Matzenauer BKAS 128; Ostrowski Coll. Pr. II 133t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.