Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 173 psl.

Swent

Swent (up. dk. XV a.), Swentegarben „Kammerant Rössel“ [vv. (dk. 1351 m.) = *Sventagarb- „Šventas kalnas“] ir kt. (Gerullis ON 178t.) suponuoja adj. pr. *sventa- „šventas“ (žr. dar PKP II 63) < balt.-sl. *śventa- „t. p.“ (> lie. šveñtas, s. sl. svętъ „t. p.“ ir kt.), žr., pvz., Trautmann BSW 311, Endzelīns SV 260, Pokorny IEW I 630, Gamkrelidze-Ivanov IJI II 801t. Žr. dar swints.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.