Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 181 psl.

takes

takes „weer (Querdamm an der Mühle, um das Wasser zu stauen) – takišys (perkolas, užtvanka)“ E 328 nom. sg. masc. = pr. *takis < *takiss „t. p.“ < *takisas „t. p.“ < balt. *takisas „tam tikra užtvanka“ > lie. tãkišas „perkolas (Fischwehr)“ (LKŽ XV 738) su -š- < *-s- (plg. Karaliūnas Blt I 113tt.), la. *taciss „t. p.“ > tacis „t. p.“ (ME IV 121 s. v. I tacis).
Subst. balt. *takisas „tam tikra užtvanka“ yra matyt iš (subst.) *„tam tikras pratekėjimas“ < adj. balt. *takisa- „pratekantis“ – sufikso *-isa- vedinys iš subst. balt. *takas „tekėjimas, bėgimas“; dėl visa to plg. s. v. lalasso.
Subst. balt. *takas „tekėjimas, bėgimas“ = balt.-sl. *takas „t. p.“ (> lie. tãkas „Pfad“ ir kt., s. sl. tokъ „tekėjimas“ ir kt.) – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *tek- „tekėti“, dėl kurio žr. s. v. tackelis; žr. dar s. v. lattako.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.