Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 183–184 psl.

Tapelawke

Tapelawke (dk., 1388 m.), (dk., 1440 m.) Taplawken „Warmfelt genant“, (dk., 1459 m.) Tepplaucken (Gerullis ON 181) vv. – kompozitas, kurio antrasis sandas yra pr. *-lauk- „laukas“ (žr. laucks), o pirmajame sande slypi turbūt adj. pr. *tapja- (ar *tepja-) „šiltas“ [plg. Gerullis l. c., Trautmann BSW 319, Būga RR II 626, Endzelīns SV 262 („tapla-?“)]; iš jo – vedinys vv. pr. *Tapjavā = (dk., 1255 m.) Tapiow „jetzt Tapiau“ (dėl jo žr. Gerullis l. c.) lie. Tepliavà [ matyt su perdirbtu segmentu (gal dėl kuršių ar kuršininkų šnektų įtakos) -pli- (t. y. -plʹ-) iš *-pj-].
Adj. pr. *tapja- „šiltas“ galėtų būti iš (adj.) „turintis šiltumo“ – fleksijos vedinys iš subst. (o-kamienio, nom. sg. masc.) vak. balt. 184 *tapas „šiltumas“ [plg., pvz., lie. adj. vakãris ( subst. vãkaras) ir kt. darybos tipą (seną!), žr. Skardžius ŽD 62], o šis – fleksijos vedinys iš verb. vak. balt. *tep- „šild(dy)ti“ (plg. subst. pr. *stabas darybą, žr. stabis) = ryt. balt. *tep- „t. p.“ (lie.-la. šnektose išnyko). Verb. balt. *tep- „šild(dy)ti“ = balt.-sl. *tep- „t. p.“ yra iš ide. *tep- „t. p.“ (Pokorny IEW I 1069t.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.