Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 184 psl.

tārin

tārin „Stimme – balsą“ III 1057 [6526] (balsa „balso“ VE 5016) acc. sg. fem. = pr. *tārin suponuoja subst. (nom. sg., matyt ē-kamienį fem.) pr. (III) *tāri „balsas“ < pr. (semb.) *tārī „t. p.“ < pr. *tārē „t. p.“ < *„tarimas“, kuris – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *tar- (*tar-ītvei) „tarti“ < verb. balt. dial. *tar- (inf. *tarī-) „t. p.“ > lie. tar-ýti „t. p.“ (lie. tar̃ti „t. p.“ – naujadaras, žr. Būga RR II 454). Dėl tolimesnės šio verb. istorijos žr. Fraenkel LEW 1059t. (s. v. tarýti), 1102 (s. v. tìrti) ir liter. Plg. s. v. attrātwei.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1496; Kloekhorst EDHIL 870t.; Matzenauer BKAS 130; Rix LIV 630t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.