Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 185 psl.

taukinnons

taukinnons „verheysen (verheißen) – žadėjęs“ III 5719 [3922] (= ßadeia „žadėjo“ VE 2315), „gelobt – t. p.“ III 10722 [6727] partic. praet. act. nom. sg. masc.; praes. 1 sg. tankinne (sk. taukinne) „(ich) gelobe – žadu“ III 10716 [6722]; žr. dar potaukinnons. Turime verb. (inf.) pr. (III) *taukin-tvei „žadėti“, kuris yra „bez drošas etimoloģijas“ [Endzelīns SV 263, žr. ir Berneker PS 148, Trautmann AS 446 (visai neetimologizuoja), Schmalstieg OP 191].
Verb. pr. (III) *taukin-tvei „žadėti“, man rodos, yra iš senesnio verb. (inf., intens.) pr. *taukī-tvei „t. p.“ (plg. s. v. wartint) < *„siūlyti“ < *„kaišioti kam ką“, o šis – vedinys iš verb. vak. balt. *tuk- „kišti“ < balt.-sl. *tuk- „kimšti, grūsti, kišti“ [ la. tūk-at „kneten, drücken, stossen“ (ME IV 278), rus. тык-ать „kišti, durti“ ir kt., taip pat rus. тка-ть „austi“ ir kt. (Vasmer ESRJ IV 130, 64)] < ide. *(s)teuk- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1032).
Dėl tokios verb. pr. *taukin-tvei „t. p.“ etimologijos plg. PKP II 139 (išn. 225).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Gliwa RB XI 47t.; Matzenauer BKAS 131; Rix LIV 640; Smoczyński LAV 358t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.