Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 190–191 psl.

tēmpran

tēmpran „theuren (teuren) – brangų“ III 4318 [3127] (= brangůyu VE 1618 instr. sg.) adj. acc. sg. fem.; adv. tēmprai „thewr (teuer) – brangiai“ III 6916 [4526] (= brangei „brangiai“ VE 2825 adv.). 191 Suponuoja adj. (o/ā-kamienį) pr. *tēmpra- „brangus“ < *„padidintas, pailgintas“ < *„ištemptas“ (plg. adj. lie. tamprùs) – sufikso *-ra- vedinį iš verb. pr. *temp- „tempti“ (= „tęsti daryti didesnį, ilgesnį ir pan.“) < balt. *temp- „t. p.“ (> lie. tem̃p-ti „t. p.“ ir kt.) < ide. *temp- „t. p.“ Žr. Trautmann BSW 317t., Endzelīns SV 264, Fraenkel LEW 1079t., Pokorny IEW I 1064t.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.