Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 193 psl.

tickrōmien

tickrōmien „der rechten (die Rechte) – dešinę (ranką)“ III 434 [3116] (= deschines VE 167 gen. sg.), III 1274 [793] subst. (plg. I 92, II 92, žr. s. v. tickars) acc. sg. fem. = pr. *tikrōmen (turbūt ē-kamienis) su nom. sg. fem. pr. *tikrōmi (<* < *) „dešinė (ranka)“ (subst.), kuris – fleksijos vedinys [veikiamas santykio žodžių vok. (die) Rechte „dešinė“ ir rechte „tikra“] iš adj. pr. *tikrōma- „tikras“ (dėl jo žr. tickrōmai); plg., pvz., lie. adj. dẽšinas subst. dešinė̃ „dešinė ranka“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.