Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 195–196 psl.

titet

titet „also – taigi“ III 3711 [292] (= taipo VE 1316), III 5723 [3923] (= taipo VE 2318), III 699 [4521] (= teip „taip“ VE 2819), III 6924 [4533] (= taipo VE 299), III 9922 [639], III 10126 [6333], III 10521 [674] (= taipo VE 518), III 10714 [6721] (= taipo VE 522), III 10719 [6725], titat „t. p.“ III 5718 [3921] (= taipo VE 2314), tittet „t. p.“ III 1094 [6734], III 13113 [7936] adv. (verstas 196vok. also); adv. (verstas ppr.vok. so) titet „so – t. p.“ III 11117 [6923], III 11512 [7124], „taip (so)“ III 7922 [5125].
Yra adv. pr. (III) *tītat „taigi“ resp. *titat „t. p.“ (su *-i- < *-ī- dėl enklizės) < *tītat „t. p.“ (su redukuotu *-a-, parašytu raide -e-) – turbūt iš pr. *tētă (žr. s. v. tīt) + *-t(a). Plg. Trautmann AS 449t., Endzelīns FBR XII 173, Endzelīns SV 265.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.