Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 200 psl.

trinsnan

trinsnan „rach (Rache) – keršijimą“ III 931 [594] (= pageißima „pageižimą, paširdimą“ VE 401 gen. sg.) acc. sg. fem. Suponuoja subst. (nom. sg. fem.) pr. *trinsnā „keršijimas, kerštingas grūmojimas“ – sufikso *-snā- vedinį iš verb. (inf.!) pr. *trin-tvei „grūmoti, grasyti“ (dėl jo žr. s. v. trinie); plg. Endzelīns SV 266.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 371.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.