Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 204–205 psl.

turrītwei

turrītwei „haben – turėti“ III 277 [236] (= turek „turėk“ VE 96), turryetwey „t. p.“ II 53–4 [113], turrettwey „t. p.“ I 53–4 [53], turīt „t. p.“ III 2710 [239], turrit „t. p.“ III 9919 [637] inf.;
praes. 1 sg. (su pron. „aš“) turri „turiu“ III 5715 [3919];
praes. 2 sg. (su pron. „tu“) tur „turì“ I 53 [53], I 56 [55], I 59 [58] ir kt. (I kat-me iš viso – 10×); tur „t. p.“ II 53 [113], II 56 [115], II 59 [117] ir kt. (II kat-me iš viso – 10×); turri „t. p.“ III 277 [236], III 2713 [2311], III 298 [2322] ir kt. (III kat-me iš viso – 14×); turei „t. p.“ III 812 [5129], III 891 [5533], III 1059 [6527], III 10511 [6529], III 10513 [6530], III 10517 [6534];
praes. 3 sg. turri „tùri“ III 274 [234], III 3915 [2923], III 475 [3323] 205 ir kt. (III kat-me iš viso – 28×), turei „t. p.“ III 6316 [432], III 871 [5510], III 877 [5515] ir kt. (III kat-me iš viso – 10×); turrei „t. p.“ III 10512 [6530]; ture „t. p.“ III 6515 [4322];
praes. 1 pl. turrimai „turime“ III 279 [238], III 2716 [2314], III 2911 [2324] ir kt. (III kat-me iš viso – 19×);
praes. 2 pl. turriti „turite“ III 897–8 [572] (imperat. reikšme), III 916 [5722], III 9523 [619];
opt. 3 sg. turīlai „turėtų“ III 9911 [633], turrīlai „t. p.“ III 10312 [655], III 11121 [6926], III 1155 [7118]; 1 pl. (opt.) turrīlimai „turėtume“ III 11323 [7111].
Pastaba. Išsamesnį šio pr. verb. formų registrą žr. Trautmann AS 452, Endzelīns SV 267t.
Iš tos medžiagos nesunku atstatyti verb. (inf.) pr. (I) *turētvei „turėti“ resp. pr. (II, III) *turītvei „t. p.“ < pr.*turētvei „t. p.“ < verb. (inf.) balt. *turē- „t. p.“ (> lie. turė́-ti = la. turê-t), dėl kurio etimologijos žr. s. v. coaris. Žr. dar Fraenkel LEW 1142t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Schmalstieg BF XIII (1) 107tt.; Rix LIV 656; Smoczyński LAV 372tt., SEJL 695t.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

  Šis žodis paliudytas ir Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 19 psl. rašoma: „[Pruſſi] pro vocalibus ſimplicibus frequenter Diphthongis utuntur, ut: turimai pro turime habemus, preilaikut pro prilaikit continere.“ Pažodžiui tai verčiu taip: [prūsai] vietoje paprastų balsių dažnai dvibalsius vartoja, pavyzdžiui turimai vietoje [lietuviško žodžio] turime „turime“, preilaikut vietoje [liet.] prilaikit „prilaikyti, sulaikyti“.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-08
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo [...] Unter die Littauiſchen [gehoͤret], in jedem Gebot: Tu tur; tu ne tur, du ſollt; du ſollt nicht.

  Atrodo, kad Ruigys pirmasis konstatavo šių žodžių giminystę su atitinkamais lietuviškais žodžiais (nors, žinoma, tai ir taip akivaizdu visiems).


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
 • Dar vienas Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo [...] Unter die Littauiſchen [gehoͤret] [...] Kittans Diewans [sic] turretwey, iſt: Kittus Diewus turrėti.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.