Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 206–207 psl.

tussīse

tussīse „schweige – tetyli“ III 9912 [634] opt. 3 sg. suponuoja verb. (inf.) pr. (III) *tusī-tvei „tylėti“ < pr. *tusē-tvei (inf.)/(praes., praet.) *tus- „tylėti“ ir, toliau, – verb. balt.-sl. *taus-/*tus- „tildyti/raminti, tylėti/rimti“ > lie. taus-ýtis „nutilti (apie vėją)“, rus. туш-ить „gesinti (gaisrą)“ ir kt., žr. Būga RR II 166, 629t., Trautmann BSW 332, Vasmer ESRJ IV 128, 207 Fraenkel LEW 1068. Tas verb. balt.-sl. *taus-/*tus- „tildyti/tilti“ yra didžiai senas – iš verb. ide. *t(e)us- „t. p.“ (žr. ypač Pokorny IEW I 1056t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Matzenauer BKAS 136; Rix LIV 641t.; Smoczyński DL 179tt., LAV 381t., SEJL 663.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.