Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 207 psl.

Tuwangste

Tuwangste – taip 1326 m. dokumente (Petro Dusburgiškio kronikoje – SRP I 92, žr. dar Nesselmann Thes. 193, Gerullis ON 189) pavadinta prūsų pilaitė (miškingoje kalvoje), kuriai Ordinas, ją 1255 m. užgrobęs ir jos vietoje pasistatydinęs savo pilį, davė vardą Kunningsberg (SRP I 92), t. y. Königsberg „Karaliaučius“. Tas (dk.) Tuwangste atspindi pilaitės vardą (ā- ar kitokio kamiengalio) pr. *Tvankstā (aplietuvintai – Tvankstà), kuris atsirado matyt iš tvenkinio ar užtvankos (buvusios prie tos pr. pilaitės) pavadinimo pr. *Tvankstā < subst. pr. *tvankstā „tvenkinys ar užtvanka“; šis yra sufikso *-stā- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *tvenk- „tvenkti“ – artimiausio giminaičio su verb. lie. tveñk-ti „t. p.“, dėl kurio kilmės žr. Būga RR II 321, 640, Fraenkel LEW 1151t., Pokorny IEW I 1082.
Plg. Pėteraitis ML 170, tik čia Tvanksta (tvenkinys) be reikalo morfologiškai atskiriama nuo Tvankstė (pilaitė), be to, šių pavadinimų (jie pateikiami aplietuvintai) daryba nėra tinkamai atskleista.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.