Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 210 psl.

unsey

unsey (I), unsei (II, III) unsay (II) praef. (žr. s. v. gūbans; žr. dar ensai) reikšme „auf – už (viršun)“ = pr. *unzei/*unzai „t. p.“, kuris, atmetus jo segmentą *-ei/*-ai (jis čia prilipdytas galbūt iš adv. *-ei/*-ai, dėl jo žr. s. v. ainawīdai), suponuoja praef. pr. *unz- „už (viršun)“. Šis galėtų būti atsiradęs kontaminuojant praef. (ir praep.) pr. *en- (žr. en) su praef. (ir praep.) pr. *uz- „už-“ (plg. Endzelīns SV 269; plg. s. v. esse) < praep. (ir praef.) balt.-sl. * (> lie. ir kt.), dėl kurio žr. Trautmann BSW 336, Fraenkel LEW 1174.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 138; Smoczyński DL 208t., LgB I 152; Young RB XI 55.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.