Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 210 psl.

urminan

urminan „roten – raudoną“ III 11916 [751] adj. acc. sg. = pr. (III) *ūrminan < pr. *vɔ̄rminan, t. y. *vārminan (su cirkumfleksiniu *-ār-) – sufikso *-in- vedinys iš adj. pr. *vārmja- „raudonas“ (žr. wormyan); plg. lie. adj. ãklas adj. ãkl-inas. Pr. (III 11916) urminan pavartotas pronominalinio adj. reikšme: en urminan iūrin „im Roten Meer – Raudonoje (t. y. Raudonojoje) jūroje“ (III 11916).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 139.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.