Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 212 psl.

Wagipelki

Wagipelki (Waygispelkis) „palus furum – vagių pelkė“ (Gerullis ON 191) vv. (dk., XIV a.), kurio sandas -pelki atspindi pr. *pelkī „pelkė“ (žr. pelky), o Wagi-pr. *vagis „vagis“ (i-kamienis) < balt. dial. *vagis „t. p.“ (> lie. vagìs); šis – fleksijos vedinys iš verb. balt. *vag-/*vāg- „vogti“ (>lie. vãgia/võgti) < ide. *u̯ag- „lenkti“ (Fraenkel LEW 1271 ir liter.). Dėl reikšmių „lenkti, sukti“ ir „vogti“ sambūvio plg. s. v. rānctwei.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.