Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 216 psl.

wackis

wackis „geschrey (Geschrei) – šauksmas“ E 415 nom. sg. yra galbūt o-kamienis (masc.) pr. *vakis < pr. *vakas „t. p.“ (ar i̯o- resp. i-kamienis?) < „šauksmas“, kuris galėtų būti fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *vek- „šaukti“; plg., pvz., lie. subst. lañkas „lenkimas“ verb. leñk-ti. Turbūt iš tokio subst. pr. *vakas atsirado verb. (inf.) pr. *vakē- „šaukti“ (žr. wackītwei), plg., pvz., lie. subst. pẽnas verb. penė́-ti (žr. Skardžius ŽD 521).
Verb. pr. *vek- „šaukti“ < vak. balt. *vek- „t. p.“ (jis balt.-sl. kalbose atsekamas tik vak. baltuose) < ide. *u̯ek- „kalbėti, šaukti“ > s. ind. vák-ti „(jis) kalba“, gr. ϝέπος „žodis, kalbà; giesmė“ ir kt., žr. Trautmann BSW 340, Pokorny IEW I 1135t., Gamkrelidze-Ivanov IJI II 835.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 605tt.; Beekes EDG 389, 447t.; Cheung EDIV 402tt.; Matzenauer BKAS 140t.; Mayrhofer EWA II 489tt.; Orel HGE 439t.; Rix LIV 673t.; Smoczyński LAV 412.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.