Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 217 psl.

waldwico

waldwico „riter (Ritter) – riteris“ E 406 nom. sg. masc. = pr. *valdvikɔ̄ (su *-v- = bilabialis pr. *-u̯-), t. y. *valdvikā „riteris“ = „kilmingas asmuo“ yra matyt iš vak. sl. (lenk.) *voldyka „kažkoks kilmingasis“ (plg. lenk. włodyka „miles, nobilis“ Trautmann AS 456, Endzelīns SV 270) su sl. *-y-, perdirbtu į pr. *-vi- (t. y. *-u̯i-), žr. Levin SE 99; Trautmann l. c., Endzelīns l. c. Hipoteze, kad šis pr. žodis esąs baltiškos kilmės (Būga RR I 305), nelengva patikėti.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SPJ 162.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.