Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 217–218 psl.

walis

walis „orschyt (Orscheit = Zugscheit an einem Wagen) – branktas“ E 252 nom. sg. Jo giminaičiai (žr. toliau) yra maždaug žinomi (Trautmann AS 456, Endzelīns SV 270t., Pokorny IEW I 1143), tačiau jo daryba nebuvo analizuota, vadinasi, ir pati jo etimologija nėra labai aiški.
Manyčiau, kad pr. žodis E 252 „branktas (Ortscheit)“ yra o-kamienis (masc.) pr. *valis < *valas „t. p.“ (nomen instrumenti) „suveržiklis, susukiklis“ (plg. lie. brañktas reikšmes LKŽ I² 1002t. 218 s. v. brañktas 1 ir brañktas 5) < (nomen actionis) *„suveržimas, susukimas“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *vel- „(su)sukti, (su)veržti“ < balt. *vel- „t. p.“ ( subst. lie. vãlas „arklio uodegos plaukai“ < *susisukimas“, plg. Skardžius ŽD 28) < balt.-sl. *vel- „t. p.“ (> lie. vél-ti = la. vel̂-t ir kt., žr. Trautmann BSW 349) < ide *u̯el- „t. p.“ (> s. ind. val-ati „wendet sich“ ir kt. Pokorny IEW I 1140tt. s. v. 7. u̯el-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 142; Orel HGE 445.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.