Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 219 psl.

Wangrapia

Wangrapiaup. (dk., 1326 m. – SRP I 110) „jetzt Angerapp“ (Gerullis ON 195) = pr. *Vangrapē yra matyt iš *„vingiuota upė“ – iš pr. *apē „upė“ (žr. ape) ir adj. *vangra- „vingiuotas“ (žr. s. v. wīngriskan); šios pr. upės lytis lie. Ungurùpė (F. Kuršaitis) yra turbūt perdirbinys pagal lie. ungurỹs „Aal“. Plg. Gerullis l. c., Būga RR III 543.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.