Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 220 psl.

wanso

wanso „irstebart (der erste Bart, Flaum)“ E 100 = „pirmoji barzda“, t. y. „pirmieji barzdos plaukai“, tiksliau (barzda pradeda želti ppr. nuo ūsų), – „ūsai“ (pagrindinė reikšmė; dėl „barzda“ žr. bordus) ir „pirmieji ūsų plaukai“. Žr. dar PKP II 18 (išn. 30).
Šis (E) wanso „ūsai“ = pr. *vansɔ̄, t. y. *vansā yra turbūt ā-kamienis (fem., nom. sg.) nomen collectivum „ūsai“ (PKP II 321, išn. 257, plg. Trautmann BSW 341; kitaip, pvz., Endzelīns SV 271) < vak. balt.-sl. *vans- „t. p.“ (> sl. *vǫsъ „t. p.“ > lenk. wąs „t. p.“ ir kt.), dėl kurio žr. Trautmann l. c., Būga RR II 671 (dėl lie. žem. „ūsai“ žr. ir Zinkevičius LD 79), Vasmer ESRJ IV 169t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 594; Derksen EDSIL 386; Matasović EDPC 413.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.