Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 224–225 psl.

warnaycopo

warnaycopo „warkringel“ E 755 (plg. v. v. a. warchrengil „der Würger, Lanius“ Suolahti Dt. Vogelnam. 149t.) yra matyt „Raubwürger – plėšrioji medšarkė, Lanius excubitor L.“ Šis pr. (E) žodis – kompozitas (nom. sg., fem. arba scom.) su antruoju sandu -copo = pr. *-kapɔ̄, t. y. *-kapāverb. pr. *kap- „kapoti, kirsti“ (dėl jo žr. s. v. enkopts); žr. Trautmann AS 458, Endzelīns SV 272. Plg., pvz., lie. šunkarà „šunų korikas“ (scom.) su -karaverb. kár-ti (Skardžius ŽD 432).
Sando warnay-, kuris matyt „varna“ (žr. toliau), segmentas -ay- yra neaiškus (Endzelīns l. c.). Manyčiau, kad jis taisytinas į *-ya- (metatezinio parašymo klaidų yra ir daugiau pr. raštuose), vadinasi, pr. (E) warnyacopo galėtų būti pr. *varnʹakapā su *varnʹa-, turinčiu jungiamąjį balsį *-a- (po minkštojo *-nʹ-) vietoj *-ē- (žr. warne), plg., pvz., lie. kiauliãganis 225 „kiaulių piemuo“ (LKŽ V 693) su -a- (po -li-) vietoj -ė- (: kiaũlė).
Taigi pr. (E) *varnʹakapā „medšarkė (plėšrioji)“ yra iš „varnų kapotoja“, plg.: medšarkės „įnirtingai puola savo priešus: varnas, gegutes, smulkius keturkojus grobuonis, moka net iš užpakalio užskridusios smogti katei į pakaušį“ (Ivanauskas LP III 230; išretinta mano. – V. M.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 20; Hinze LgB IV 188; Larsson NCOP 80t.; Matzenauer BKAS 142t.; Schmalstieg Blt XXXIV (1) 111; Stundžia BSI XVIII 193t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.