Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 158–159 psl.

brokis

brokis „slag (Schlag) – smūgis“ E 165 nom. sg. masc. = (i-kamienis) *brukis (su *-ŭ-, plg. Trautmann AS 314, Endzelīns SV 153) arba (i̯o-kamienis) *brukīs – galūnės vedinys iš verb. pr. *bruk- „smogti“ : lie. brùk-ti „kišti; mesti, smogti; smarkiai ką daryti (vežti, nešti ir pan.); braukti (linus)“ (LKŽ I² 1088tt.) 159 resp. braũk-ti „traukti kuo per ką; braukti (linus); (už)kišti (duris); mušti, kirsti; smarkiai vykti (kur nors)“ (LKŽ I² 1013tt.), la. bruk-t „griūti, kristi, pulti“, bràuk-t „vykti, važiuoti“, braũc-ît „braukyti“, sl. *bruk- (> rus. dial. брок-ати „mesti, brukti“ ir kt., žr. ESSJ III 54) resp. *brus- (> rus. брос-ать „mesti, brukti“ ir kt. su -s- < ide *-k-, žr. ESSJ III 55tt.) ir pan. Turime balt.-sl. *br(a)uk- [resp. dial. *br(a)uś-] < ide. dial. *bhreu-k- (:*bru-k-) „raižyti, rėžti ir kt.“, kuris, išplėstas formanto *-k-, suponuoja ide. *bhreu- „raižyti, rėžti“ (žr. s. v. brewinnimai). Plg. Trautmann BSW 36t., Fraenkel LEW 54t., Pokorny IEW I 170. Dėl to, kaip minėtais atvejais iš *„rėžti, raižyti“ atsirado „smogti, kirsti“, „smarkiai ką daryti“ ir pan., plg., pvz., lie. rė́žti reikšmes (LKŽ XI 513tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 65; ESSJ III 46, 53t.; Orel HGE 60; Rix LIV 97.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.