Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 228–229 psl.

wēisin

wēisin „fruͤchten (Frucht) – vaisių“ III 1098 [691] (= waisiumi VE 525 instr. sg.) acc. sg. (masc., žr. toliau); dėl jo giminaičio lie. vaĩsius (masc.) spėjama, kad šis pr. žodis buvęs irgi masc. (Trautmann AS 459). Daugiau apie jo morfologinę rekonstrukciją nieko nežinome.
229 Manyčiau, kad jis morfologiškai buvo panašus į subst. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *amzis „tauta“ (žr. amsis). Kitaip sakant, man rodos, kad buvo subst. (i̯o-kamienis nom. sg. masc.) pr. (III) *vēisis (< *-īs) „vaisius“ (su cirkumfleksiniu *-ēi-) iš subst. (i̯o-kamienio, nom.-acc. sg. neutr.) pr. *veisjan „t. p.“; dėl to, kad yra (III 1098) wēisin (acc. sg. masc.), o ne *wēischin, plg. s. v. amsis.
Subst. (i̯o-kamienis, nom.-acc. sg. neutr.) pr. *veisjan „vaisius“ galėtų būti iš (subst.) *„vaisingumas“ adj. (i̯o-kamienis, nom.-acc. sg. neutr.) *veisjan „vaisingas“ (plg. s. v. amsis), o šis – fleksijos vedinys iš verb. pr. balt. *veis-/*vis- „veisti(s), augti“ (> lie. veĩs-ti ir pan., ME IV 670 s. v. I viest.) < ide. *u̯eis-/*u̯is- „t. p.“ (> lo. vir-eō „žaliuoju“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 1133). Žr. dar s. v. wissa. Pastaba: lie. vaĩsius (i̯u-kamienis) gali būti irgi iš senesnio i̯o-kamienio žodžio, plg. tai, kas s. v. amsis pasakyta dėl lie. ámžius (i̯u-kamienio).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 143; Rix LIV 671t.; Smoczyński SEJL 728t.; Vaan EDL 681t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.